Aktuality - přehled

Televizní a rozhlasový přijímač v obchodním majetku 28.8.2013

Blíže k elektronickým dokladům 27.8.2013

Zvýšení minimální mzdy od 1. 8. 2013 31.7.2013

Nová úprava soukromého práva od 1. 1. 2014 9.7.2013

Omezení maximální doby splatnosti 8.7.2013

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ve věci prokázání původu peněžních vkladů do podnikání 6.7.2013

Metodická informace GFŘ k nové právní úpravě daňových dokladů 5.5.2013

Úhrada daně z nemovitostí 1.5.2013

Zdravotní prohlídky zaměstnanců od dubna 2013 1.5.2013

Jak správně stanovit náhradu za spotřebované pohonné hmoty pro účely výpočtu cestovních náhrad 17.3.2013

Změny v právní úpravě daňových dokladů 4.2.2013

Zavedení povinnosti činit podání orgánům sociálního zabezpečení pouze elektronicky 4.2.2013

Sazby cestovních náhrad platné v roce 2013 9.1.2013

Změna výše záloh OSVČ na zdravotní a důchodové pojištění 9.1.2013

Rozsáhlá reorganizace české daňové správy v roce 2013 19.12.2012

Informace o II. pilíři důchodové reformy 19.12.2012

Konec osvobození od daně z převodu nemovitostí pro vklady do obchodních společností 9.11.2012

Rozsáhlá novela zákona o dani z přidané hodnoty projednávána v Senátu 24.10.2012

Odstranění rozdílných sazeb minimální mzdy, resp. nejnižší úrovně zaručené mzdy při omezeném pracovním uplatnění zaměstnance 20.10.2012

Informace GFŘ k některým otázkám zatřídění stavebních prací ve vztahu k režimu přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví 20.10.2012

Rozšíření osvobození od odvodu za elektřinu ze slunečního záření od 1. ledna 2013 10.9.2012

Nová právní úprava procesu provádění inventarizací účetní jednotkou 28.8.2012

Navržené změny některých daňových a pojistných zákonů 6.8.2012

Jsou nerealizované kurzové zisky zdanitelným výnosem? 16.7.2012

Cestovní náhrady při zahraniční pracovní cestě platné pro rok 2012 16.5.2012

Hon na nelegální zaměstnance přitvrzuje 1.4.2012

Nová právní úprava pracovně lékařských služeb od 1. dubna 2012 1.4.2012

Umožnění obchodního vedení společnosti statutárním orgánem, resp. členem statutárního orgánu na základě pracovněprávního vztahu 3.3.2012

Rozšíření okruhu nemocensky pojištěných osob od 1. ledna 2012 14.2.2012

Účast na nemocenském pojištění osob zaměstnaných na dohodu o provedení práce od 1. ledna 2012 21.1.2012

Změna výše záloh OSVČ na zdravotní a důchodové pojištění 7.1.2012

Režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví od ledna 2012 18.12.2011

Zpevněné plochy pozemků podléhají od ledna 2012 dani z pozemků 27.11.2011

Zpřísnění postižení „švarcsystému“ od ledna 2012 27.11.2011

Zvýšení daně z nemovitostí pro všechny části města Liberec 3.11.2011

Senát zamítl novelu zákona o DPH 10.10.2011

Opravu výše DPH lze provést i pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení, které vznikly před 1. 4. 2011 13.9.2011

Připomenutí termínu pro podání žádosti o vrácení daně z přidané hodnoty zaplacené plátci v jiných členských státech 13.9.2011

Odpis cizoměnové pohledávky a závazku 1.8.2011

Zvýšení sazby daně z nemovitostí u zpevněných ploch pozemků užívaných k podnikatelské činnosti nebo v souvislosti s ní  7.7.2011

Na základě rozhodnutí Ústavního soudu bude možné žalovat rozhodnutí správ sociálního zabezpečení o prominutí penále 7.7.2011

Změna zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění 6.6.2011

Uplatňování DPH u skont a bonusů po novele zákona 9.5.2011

Ústavní soud zrušil novelu zákona o stavebním spoření 9.5.2011

Zpoplatnění vydání potvrzení o bezdlužnosti nebo o stavu osobního daňového účtu 3.5.2011

Výpis z evidence k režimu přenesení daňové povinnosti 11.4.2011

Změna termínu pro podání přiznání k dani z příjmů 28.3.2011

Výkon statutárního orgánu a členů statutárního orgánu dotčen rozsudkem Nejvyššího správního soudu 2.3.2011

Nový formulář přiznání k dani z přidané hodnoty 1.2.2011

Změna výše záloh OSVČ na zdravotní a důchodové pojištění 1.2.2011

Změny v platbě důchodového a nemocenského pojištění OSVČ v roce 2011 13.1.2011

Změny v platbě nemocenského pojištění zaměstnavatelů v roce 2011 12.1.2011

Daňové složenky od nového roku končí 13.12.2010

Zvýšení sazby daně z nemovitostí u zpevněných ploch pozemků užívaných k podnikatelské činnosti nebo v souvislosti s ní  6.12.2010

Prodloužení lhůty pro předkládání žádostí o vrácení daně z přidané hodnoty z jiného členského státu za rok 2009 19.11.2010

Archiv aktualit