O firmě

Naše firma nabízí klientům komplexní škálu služeb v oblasti daňového poradenství, účetnictví a mezd.

Naše služby jsou poskytovány v podobě spolupráce v krátkém časovém horizontu až po dlouhodobou spolupráci. Naší prioritou je průběžné ošetřování problémů spojených s podnikatelskou činností klientů s cílem maximální účetní, daňové a právní prevence.

Své služby poskytujeme převážně podnikatelským subjektům malého a středního rozsahu, jakož i nepodnikatelským subjektům. Při naší činnosti klademe důraz na osobní přístup ke klientům. Pružně reagujeme na potřeby našich klientů a vždy hledáme optimální řešení jejich problémů. K dispozici našim klientům je nepřetržitý hotline a hotmail.

Našim klientům poskytujeme komplexní informační servis, který zahrnuje nejen informace o aktuálních změnách v legislativě, nýbrž seznamuje klienta rovněž s možnými důsledky těchto změn v jeho podnikatelské činnosti a navrhuje pro něj optimální řešení.

Ručíme za všechny námi poskytované služby. Proti případným způsobeným škodám máme uzavřenu pojistnou smlouvu se společností Kooperativa a.s.

Naším cílem je poskytovat kvalitní a kvalifikované služby, které pomohou našim klientům dosáhnout úspěchu. Nereagujeme jen na položené otázky, ale snažíme se předvídat nevyslovené, neboť tam se mnohdy skrývají ty nejzávažnější problémy. Při výkonu daňového poradenství se řídíme Etickým kodexem daňového poradce.