Daňový kalendář pro rok 2014

LEDEN

08.01.

zdravotní pojištění

záloha OSVČ za prosinec 2013

09.01.

spotřební daň

splatnost daně za listopad 2013 (mimo spotřební daň z lihu)

20.01.

daň z příjmů

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

sociální pojištění

záloha OSVČ za prosinec 2013

důchodové spoření

podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za prosinec 2013 a splatnost zálohy na důchodové spoření

24.01.

spotřební daň

splatnost daně za listopad 2013 (pouze spotřební daň z lihu)

27.01.

spotřební daň

daňové přiznání za prosinec 2013

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za prosinec 2013 (pokud vznikl nárok)

daň z přidané hodnoty

daňové přiznání a daň za 4. čtvrtletí a za prosinec 2013

souhrnné hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2013

výpis z evidence za 4. čtvrtletí a prosinec 2013

ekologická daň

daňové přiznání a splatnost daně za prosinec 2013 (ekologická daň z elektřiny, pevných paliv, zemního plynu a některých dalších plynů)

31.01.

daň z příjmů

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2013

daň silniční

daňové přiznání a daň za rok 2013

daň z nemovitostí

daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2014

biopaliva

hlášení dle § 19 odst. 9 zákona č. 201/2012 Sb.

úrazové pojištění

zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu (vyhl. č. 125/1993 Sb.) na 1. čtvrtletí roku 2014

daň z přidané hodnoty

oznámení změny zdaňovacího období

ÚNOR

10.02.

zdravotní pojištění

záloha OSVČ za leden 2014

spotřební daň

splatnost daně za prosinec 2013 (mimo spotřební daň z lihu)

17.02.

daň z příjmů

 

podpis prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků na zdaňovací období 2014 a podpis k provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňové zvýhodnění za zdaňovací období 2013

podání žádosti o provedení ročního zúčtování správcem daně

zaměstnanci se ZPS

oznámení Úřadu práce o plnění povinného podílu zaměstnávání občanů se ZPS za rok 2013

odvod do státního rozpočtu, neplní li zaměstnavatel podmínku zaměstnávání občanů se ZPS ve výši povinného podílu za rok 2013

20.02.

daň z příjmů

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

sociální pojištění

záloha OSVČ za leden 2014

důchodové spoření

podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za leden 2014 a splatnost zálohy na důchodové spoření

24.02.

spotřební daň

splatnost daně za prosinec 2013 (pouze spotřební daň z lihu)

25.02.

spotřební daň

daňové přiznání za leden 2014

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za leden 2014 (pokud vznikl nárok)

ekologická daň

daňové přiznání a splatnost daně za leden 2014 (ekologická daň z elektřiny, pevných paliv, zemního plynu a některých dalších plynů)

daň z přidané hodnoty

daňové přiznání a daň za leden 2014

souhrnné hlášení za leden 2014

výpis z evidence za leden 2014

28.02.

daň z příjmů

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2014

odvod z loterií a jiných podobných her

podání přiznání k odvodu z loterií a jiných podobných her a zaplacení odvodu za odvodové období 2013

BŘEZEN

01.03.

daň z příjmů

  podání vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků za zdaňovací období 2013

10.03.

zdravotní pojištění

záloha OSVČ za únor 2014

12.03.

spotřební daň

splatnost daně za leden 2014 (mimo spotřební daň z lihu)

17.03.

daň z příjmů

čtvrtletní záloha na daň

podání oznámení platebního zprostředkovatele

 20.03.

daň z příjmů

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2013

důchodové spoření

podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za únor 2014 a splatnost zálohy na důchodové spoření

sociální pojištění

záloha OSVČ za únor 2014

25.03.

spotřební daň

daňové přiznání za únor 2014

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za únor 2014 (pokud vznikl nárok)

ekologická daň

daňové přiznání a splatnost daně za únor 2014 (ekologická daň z elektřiny, pevných paliv, zemního plynu a některých dalších plynů)

daň z přidané hodnoty

daňové přiznání a daň za únor 2014

souhrnné hlášení za únor 2014

výpis z evidence za únor 2014

27.03.

spotřební daň

splatnost daně za leden 2014 (pouze spotřební daň z lihu)

31.03.

daň z příjmů

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2014

DUBEN

01.04.

daň z příjmů

podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2013

podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2013, nemá li subjekt povinný audit a své přiznání zpracovává a předkládá sám

odevzdání plné moci daňového poradce na finanční úřad za účelem prodloužení termínu k podání přiznání k dani z příjmů za rok 2013 a k podání přiznání k pojistnému na důchodové spoření za rok 2013

daň darovací

podání přiznání k dani darovací v případě bezúplatně nabytých povolenek na emise skleníkových plynů

důchodové spoření

podání vyúčtování pojistného na důchodové spoření za pojistné období 2013

podání přiznání k pojistnému na důchodové spoření a úhrada pojistného za rok 2013, nemá li poplatník povinný audit a přiznání zpracovává a předkládá sám

08.04.

zdravotní pojištění

záloha OSVČ za březen 2014

přehled o příjmech a výdajích za rok 2013 OSVČ, která nemá povinnost podávat přiznání k dani z příjmů

09.04.

spotřební daň

splatnost daně za únor 2014 (mimo spotřební daň z lihu)

15.04.

daň silniční

záloha na daň za 1. čtvrtletí 2014

22.04.

daň z příjmů

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

sociální pojištění

záloha OSVČ za březen 2014

důchodové spoření

podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za březen 2014 a splatnost zálohy na důchodové spoření

odvod z loterií a jiných podobných her

podání hlášení k záloze na odvod z loterií a jiných podobných her a zaplacení zálohy za 1. čtvrtletí 2014

24.04.

spotřební daň

splatnost daně za únor 2014 (pouze spotřební daň z lihu)

25.04.

spotřební daň

daňové přiznání za březen 2014

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za březen 2014 (pokud vznikl nárok)

ekologická daň

daňové přiznání a splatnost daně za březen 2014 (ekologická daň z elektřiny, pevných paliv, zemního plynu a některých dalších plynů)

daň z přidané hodnoty

daňové přiznání a daň za 1. čtvrtletí a za březen 2014

souhrnné hlášení za březen 2013 a za 1. čtvrtletí 2014

výpis z evidence za březen 2013 a za 1. čtvrtletí 2014

30.04.

daň z příjmů

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2014

úrazové pojištění

zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu na 2. čtvrtletí roku 2014 (vyhl. č. 125/1993 Sb.)

KVĚTEN

02.05.

sociální pojištění

OSVČ – přehled o příjmech a výdajích za rok 2013 pokud daň. přiznání OSVČ nezpracovává daň. poradce

předložení plné moci OSSZ při zpracování přiznání k dani z příjmů za rok 2013 daň. poradcem

zdravotní pojištění

OSVČ – přehled o příjmech a výdajích za rok 2013 pokud daň. přiznání OSVČ nezpracovává daň. poradce

předložení plné moci ZP při zpracování přiznání k dani z příjmů za rok 2013 daň. poradcem

08.05.

zdravotní pojištění

záloha OSVČ za duben 2014

12.05.

zdravotní pojištění

platba pojistného nebo doplatku pojistného za rok 2013 (do osmi dnů od podání přehledu)

sociální pojištění

OSVČ – platba pojistného nebo doplatku pojistného za rok 2013 (do osmi dnů od podání přehledu)

spotřební daň

splatnost daně za březen 2014 (mimo spotřební daň z lihu)

20.05.

daň z příjmů

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

důchodové spoření

podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za duben 2014 a splatnost zálohy na důchodové spoření

sociální pojištění

záloha OSVČ za duben 2014

26.05.

spotřební daň

splatnost daně za březen 2014 (pouze spotřební daň z lihu)

daňové přiznání za duben 2014

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za duben 2014 (pokud vznikl nárok)

ekologická daň

daňové přiznání a splatnost daně za duben 2014 (ekologická daň z elektřiny, pevných paliv, zemního plynu a některých dalších plynů)

daň z přidané hodnoty

daňové přiznání a daň za duben 2014

souhrnné hlášení za duben 2014

výpis z evidence za duben 2014

ČERVEN

 

02.06.

daň z příjmů

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2014

daň z nemovitých věcí

splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně)

splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků samostatně provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb)

09.06.

zdravotní pojištění

záloha OSVČ za květen 2014

spotřební daň

splatnost daně za duben 2014 (mimo spotřební daň z lihu)

16.06.

daň z příjmů

pololetní a čtvrtletní záloha na daň

20.06.

daň z příjmů

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

důchodové spoření

podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za květen 2014 a splatnost zálohy na důchodové spoření

sociální pojištění

záloha OSVČ za květen 2014

24.06.

spotřební daň

splatnost daně za duben 2014 (pouze spotřební daň z lihu)

25.06.

spotřební daň

daňové přiznání za květen 2014

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za květen 2014 (pokud vznikl nárok)

ekologická daň

daňové přiznání a splatnost daně za květen 2014 (ekologická daň z elektřiny, pevných paliv, zemního plynu a některých dalších plynů)

daň z přidané hodnoty

daňové přiznání a daň za květen 2014

souhrnné hlášení za květen 2014

výpis z evidence za květen 2014

30.06.

daň z příjmů

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2014

ČERVENEC

01.07.

daň z příjmů

podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2013, má li subjekt povinný audit nebo mu přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce

08.07.

zdravotní pojištění

záloha OSVČ za červen 2014

10.07.

spotřební daň

splatnost daně za květen 2014 (mimo spotřební daň z lihu)

15.07.

daň silniční

záloha na daň za 2. čtvrtletí 2014

21.07.

daň z příjmů

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

důchodové spoření

podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za červen 2014 a splatnost zálohy na důchodové spoření

odvod z loterií a jiných podobných her

podání hlášení k záloze na odvod z loterií a jiných podobných her a zaplacení zálohy za 2. čtvrtletí 2014

sociální pojištění

záloha OSVČ za červen 2014

25.07.

spotřební daň

splatnost daně za květen 2014 (pouze spotřební daň z lihu)

daňové přiznání za červen 2014

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za červen 2014 (pokud vznikl nárok)

ekologická daň

daňové přiznání a splatnost daně za červen 2014 (ekologická daň z elektřiny, pevných paliv, zemního plynu a některých dalších plynů)

daň z přidané hodnoty

daňové přiznání a daň za 2. čtvrtletí a za červen 2014

souhrnné hlášení za červen 2013 a za 2. čtvrtletí 2014

výpis z evidence za červen 2013 a za 2. čtvrtletí 2014

31.07.

daň z příjmů

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2014

úrazové pojištění

zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu na 3. čtvrtletí roku 2014 (vyhl. č. 125/1993 Sb.)

SRPEN

01.08.

sociální pojištění

OSVČ – přehled o příjmech a výdajích za rok 2013 pokud daň. přiznání OSVČ zpracovává daň. poradce

zdravotní pojištění

OSVČ – přehled o příjmech a výdajích za rok 2013 pokud daň. přiznání OSVČ zpracovává daň. poradce

08.08.

zdravotní pojištění

záloha OSVČ za červenec 2014

11.08.

spotřební daň

splatnost daně za červen 2014 (mimo spotřební daň z lihu)

zdravotní pojištění

platba pojistného nebo doplatku pojistného za rok 2013 (do osmi dnů od podání přehledu)

sociální pojištění

OSVČ – platba pojistného nebo doplatku pojistného za rok 2013 (do osmi dnů od podání přehledu)

20.08.

daň z příjmů

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

důchodové spoření

podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za červenec 2014 a splatnost zálohy na důchodové spoření

sociální pojištění

záloha OSVČ za červenec 2014

25.08.

spotřební daň

splatnost daně za červen 2014 (pouze spotřební daň z lihu)

daňové přiznání za červenec 2014

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za červenec 2014 (pokud vznikl nárok)

ekologická daň

daňové přiznání a splatnost daně za červenec 2014 (ekologická daň z elektřiny, pevných paliv, zemního plynu a některých dalších plynů)

daň z přidané hodnoty

daňové přiznání a daň za červenec 2014

souhrnné hlášení za červenec 2014

výpis z evidence za červenec 2014

ZÁŘÍ

01.09.

daň z příjmů

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2014

daň z nemovitých věcí

splatnost 1. splátky daně (poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5 000 Kč)

09.09.

zdravotní pojištění

záloha OSVČ za srpen 2014

spotřební daň

splatnost daně za červenec 2014 (mimo spotřební daň z lihu)

15.09.

daň z příjmů

čtvrtletní záloha na daň

22.09.

daň z příjmů

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

důchodové spoření

podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za srpen 2014 a splatnost zálohy na důchodové spoření

sociální pojištění

záloha OSVČ za srpen 2014

24.09.

spotřební daň

splatnost daně za červenec 2014 (pouze spotřební daň z lihu)

25.09.

spotřební daň

daňové přiznání za srpen 2014

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za srpen 2014 (pokud vznikl nárok)

ekologická daň

daňové přiznání a splatnost daně za srpen 2014 (ekologická daň z elektřiny, pevných paliv, zemního plynu a některých dalších plynů)

daň z přidané hodnoty

daňové přiznání a daň za srpen 2014

souhrnné hlášení za srpen 2014

výpis z evidence za srpen 2014

30.09.

daň z příjmů

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 2014

daň z přidané hodnoty

poslední den lhůty pro podání žádosti o vrácení daně z přidané hodnoty z/do jiného členského státu dle §82 a §82a zákona o DPH

ŘÍJEN

08.10.

zdravotní pojištění

záloha OSVČ za září 2014

10.10.

spotřební daň

splatnost daně za srpen 2014 (mimo spotřební daň z lihu)

15.10.

daň silniční

záloha na daň za 3. čtvrtletí 2014

20.10.

daň z příjmů

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

důchodové spoření

podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za září 2014 a splatnost zálohy na důchodové spoření

odvod z loterií a jiných podobných her

podání hlášení k záloze na odvod z loterií a jiných podobných her a zaplacení zálohy za 3. čtvrtletí 2014

sociální pojištění

záloha OSVČ za září 2014

27.10.

spotřební daň

splatnost daně za srpen 2014 (pouze spotřební daň z lihu)

daňové přiznání za září 2014

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za září 2014 (pokud vznikl nárok)

ekologická daň

daňové přiznání a splatnost daně za září 2014 (ekologická daň z elektřiny, pevných paliv, zemního plynu a některých dalších plynů)

daň z přidané hodnoty

daňové přiznání a daň za 3. čtvrtletí a za září 2014

souhrnné hlášení za září 2014 a za 3. čtvrtletí 2014

výpis z evidence za září 2014 a za 3. čtvrtletí 2014

31.10.

daň z přidané hodnoty

poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle § 95a zákona o DPH, která chce být registrována od 1.1.2015, nebo žádosti o zrušení nebo změnu skupinové registrace

daň z příjmů

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za září 2014

úrazové pojištění

zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu na 4. čtvrtletí roku 2014 (vyhl. č. 125/1993 Sb.)

LISTOPAD

10.11.

zdravotní pojištění

záloha OSVČ za říjen 2014

spotřební daň

splatnost daně za září 2014 (mimo spotřební daň z lihu)

20.11.

daň z příjmů

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

důchodové spoření

podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za říjen 2014 a splatnost zálohy na důchodové spoření

sociální pojištění

záloha OSVČ za říjen 2014

25.11.

spotřební daň

splatnost daně za září 2014 (pouze spotřební daň z lihu)

daňové přiznání za říjen 2014

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za říjen 2014 (pokud vznikl nárok)

ekologická daň

daňové přiznání a splatnost daně za říjen 2014 (ekologická daň z elektřiny, pevných paliv, zemního plynu a některých dalších plynů)

daň z přidané hodnoty

daňové přiznání a daň za říjen 2014

souhrnné hlášení za říjen 2014

výpis z evidence za říjen 2014

PROSINEC

01.12.

daň z příjmů

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2014

daň z nemovitých věcí

splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč)

08.12.

zdravotní pojištění

záloha OSVČ za listopad 2014

10.12.

spotřební daň

splatnost daně za říjen 2014 (mimo spotřební daň z lihu)

15.12.

daň z příjmů

pololetní a čtvrtletní záloha na daň

daň silniční

záloha na daň za říjen a listopad 2014

jednorázová záloha na daň ve výši nejméně 70 % roční výše daně, pokud jde o poplatníka daně, který je provozovatelem nákladních vozidel včetně tahačů, nákladních přívěsů a nákladních návěsů s největší povolenou hmotností 12 a více tun, kterému se snižuje sazba daně o 48 % dle § 6 odst. 10 zákona o dani silniční

22.12.

daň z příjmů

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

důchodové spoření

podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za listopad 2014 a splatnost zálohy na důchodové spoření

sociální pojištění

záloha OSVČ za listopad 2014

29.12.

spotřební daň

splatnost daně za říjen 2014 (pouze spotřební daň z lihu)

daňové přiznání za listopad 2014

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za listopad 2014 (pokud vznikl nárok)

ekologická daň

daňové přiznání a splatnost daně za listopad 2014 (ekologická daň z elektřiny, pevných paliv, zemního plynu a některých dalších plynů)

daň z přidané hodnoty

daňové přiznání a daň za listopad 2014

souhrnné hlášení za listopad 2014

výpis z evidence za listopad 2014

31.12.

daň z příjmů

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2014