Odkazy

Obchodní rejstřík
Živnostenský rejstřík
Administrativní registr ekonomických subjektů
Celní správa
MFČR - celní sazebník
MFČR - cenový věstník
MFČR - finanční zpravodaj
MFČR - KDP koordinační výbory
Nahlížení do katastru nemovitostí
ČNB - devizové kurzy
ČNB - vývoj měnověpolitických nástrojů (diskontní sazba, 2T repo sazba, lombardní sazba)
Adresář územních finančních orgánů
Čísla účtů finančních úřadů
Standardní klasifikace produkce
Klasifikace stavebních děl
Klasifikace produkce CZ - CPA
Parlament - zákony v projednávání
Komora daňových poradců
Server Evropské unie
Právní předpisy EU
Závazná terminologie překladů právních předpisů ES