Naše služby

Jako malá firma si můžeme dovolit klást důraz na individuální přístup ke svým kientům a na nalezení takového rozsahu poskytovaných služeb, který klienta finančně příliš nezatíží a přitom zajistí optimalizaci jeho daňové povinnosti za splnění platných legislativních podmínek.

Nabídka našich služeb zahrnuje:

ÚČETNICTVÍ A MZDY

DAŇOVÉ PORADENSTVÍ

Vedení účetnictví a daňové evidence zajišťujeme dvěma způsoby:

  1. Prvotní doklady od vás převezmeme, zpracujeme a vrátíme zpět spolu s povinnými účetními sestavami stanovenými zákonem o účetnictví, resp. sestavami stanovenými zákonem o daních z příjmů pro vedení daňové evidence. Za tímto účelem využíváme účetní program společnosti Stormware s.r.o. POHODA Komplet.
  2. Docházíme k vám a prvotní doklady účtujeme přímo ve vašem informačním systému.

Diskrétnost a ochrana informací získaných o našich klientech je samozřejmostí.