Vybrané informace

Cestovní náhrady

dle zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění

Sazby základních náhrad za používání silničních motorových vozidel při pracovních cestách

Období Sazba základní náhrady za 1 km jízdy (v Kč) Právní předpis
Jednostopá vozidla Osobní automobily Přívěs
1.1.2014 - 31.12.2014 1,00 3,70 zákl. sazba + min. 15% Vyhláška č. 435/2013 Sb.
1.1.2013 - 31.12.2013 1,00 3,60 zákl. sazba + min. 15% Vyhláška č. 472/2012 Sb.
1.1.2012 – 31.12.2012 1,00 3,70 zákl. sazba + min. 15 % Vyhláška č. 429/2011 Sb.
1.1.2011 – 31.12.2011 1,00 3,70 zákl. sazba + min. 15 % Vyhláška č. 377/2010 Sb.
1.1.2010 – 31.12.2010 1,10 3,90 zákl. sazba + min. 15 % Vyhláška č. 462/2009 Sb.
1.1.2009 – 31.12.2009 1,10 3,90 zákl. sazba +
min. 15%
Vyhláška č. 451/2008 Sb.
1.1.2008 – 31.12.2008 1,10 4,10 zákl. sazba +
min. 15%
Vyhláška č. 357/2007 Sb.
1.1.2007 -  31.12.2007 1,- 3,80 zákl. sazba + min. 15% Zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce

Výše průměrných cen pohonných hmot pro zaměstnance

Období Průměrná cena pohonné hmoty (v Kč / l) Právní předpis
Special 91 Natural 91 Natural 95 Super + 98 Nafta
1.1.2014 - 31.12.2014 xxx xxx 35,70 37,90 36,00 Vyhláška č. 435/2013
1.1.2013 - 31.12.2013 xxx xxx 36,10 38,60 36,50 Vyhláška č. 472/2012 Sb.
1.1.2012 – 31.12.2012 xxx xxx 34,90 36,80 34,70 Vyhláška č. 429/2011 Sb.
1.1.2011 – 31.12.2011 31,40 31,40 31,60 33,40 30,80 Vyhláška č. 377/2010 Sb.
1.1.2010 – 31.12.2010 28,50 28,50 28,70 30,70 27,20 Vyhláška č. 462/2009 Sb.
1.1.2009 – 31.12.2009 26,30 26,30 26,80 29,00 28,50 Vyhláška č. 451/2008 Sb.
1.1.2008 – 31.12.2008 30,60 30,60 30,90 33,10 31,20 Vyhláška č. 357/2007 Sb.
1.1.2007 - 31.12.2007 27,80 27,90 28,10 31,10 28,10 Vyhláška č. 577/2006 Sb.

Sazby stravného při tuzemských pracovních cestách

Období Stravné za každý kalendářní den pracovní cesty
(v Kč)
Právní předpis
5 - 12 hod. 12 - 18 hod. Déle než 18 hod.
1.1.2014 - 31.12.2014 min. 67,- min. 102,- min. 160,- Vyhláška č. 435/2013 Sb.
Osvobozeno pro zaměstnance maximálně
80,- 123,- 191,-
1.1.2013 - 31.12.2013 min. 66,- min. 100,- min. 157,- Vyhláška č. 472/2012 Sb.
Osvobozeno pro zaměstnance maximálně
79,- 121,- 188,-
1.1.2012 - 31.12.2012 min. 64,- min. 96,- min. 151,- Vyhláška č. 429/2011 Sb.
Osvobozeno pro zaměstnance maximálně
76,- 116,- 181,-
1.1.2011 - 31.12.2011 min. 63,- min. 95,- min. 149,- Vyhláška č. 377/2010 Sb.
Osvobozeno pro zaměstnance maximálně
74,- 114,- 178,-
1.1.2010 - 31.12.2010 min. 61,- min. 93,- min. 146,- Vyhláška č. 462/2009 Sb.
Osvobozeno pro zaměstnance maximálně
73,- 112,- 174,-
1.1.2009 - 31.12.2009 min. 60,- min. 92,- min. 144,- Vyhláška č. 451/2008 Sb.
Osvobozeno pro zaměstnance maximálně
72,- 110,- 172,-
1.1.2007 - 31.12.2008 min. 58,- min. 88,- min. 138,- Zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce
Osvobozeno pro zaměstnance maximálně
69,- 106,- 165,-

Základní sazby zahraničního stravného pro vybrané země

Země Měnový kód Měna Rok
2010 2011 2012 2013 2014

Belgie

EUR

euro

45,-

45,-

45,-

45,-

45,-

Bělorusko

EUR

euro

45,-

45,-

45,-

45,-

45,-

Bulharsko

EUR

euro

35,-

35,-

35,-

35,-

35,-

Čína

EUR

euro

40,-

40,-

40,-

40,-

40,-

Dánsko

EUR

euro

50,-

50,-

50,-

50,-

50,-

Estonsko

EUR

euro

45,-

45,-

45,-

40,-

40,-

Finsko

EUR

euro

45,-

45,-

45,-

45,-

45,-

Francie

EUR

euro

45,-

45,-

45,-

45,-

45,-

Chorvatsko

EUR

euro

40,-

40,-

40,-

35,-

35,-

Irsko

euro

50,-

50,-

50,-

45,-

45,-

45,-

Itálie včetně Vatikánu a San Marina

EUR

euro

45,-

45,-

45,-

45,-

45,-

Japonsko

USD

americký dolar

65,-

65,-

65,-

65,-

65,-

Jihoafrická republika

EUR

euro

40,-

40,-

40,-

40,-

40,-

Kanada

USD

americký dolar

45,-

45,-

45,-

45,-

45,-

Korejská lidově demokratická republika

EUR

euro

45,-

45,-

40,-

40,-

40,-

Korejská republika

EUR

euro

45,-

45,-

45,-

45,-

45,-

Lichtenštejnsko

EUR

euro

45,-

45,-

45,-

45,-

45,-

Litva

EUR

euro

40,-

40,-

40,-

40,-

40,-

Lotyšsko

EUR

euro

40,-

40,-

40,-

40,-

40,-

Lucembursko

EUR

euro

45,-

45,-

45,-

45,-

45,-

Maďarsko

EUR

euro

35,-

35,-

35,-

35,-

35,-

Německo

EUR

euro

45,-

45,-

45,-

45,-

45,-

Nizozemsko

EUR

euro

45,-

45,-

45,-

45,-

45,-

Norsko

EUR

euro

55,-

55,-

55,-

55,-

55,-

Nový Zéland

USD

americký dolar

50,-

50,-

50,-

50,-

50,-

Polsko

EUR

euro

35,-

35,-

35,-

35,-

35,-

Portugalsko a Azory

EUR

euro

40,-

40,-

40,-

40,-

40,-

Rakousko

EUR

euro

45,-

45,-

45,-

45,-

45,-

Rumunsko

EUR

euro

35,-

35,-

35,-

35,-

35,-

Rusko

EUR

euro

45,-

45,-

45,-

45,-

45,-

Řecko

EUR

euro

40,-

40,-

40,-

40,-

40,-

Slovensko

EUR

euro

30,-

30,-

30,-

35,-

35,-

Spojené státy americké

USD

americký dolar

50,-

50,-

50,-

50,-

50,-

Španělsko

EUR

euro

40,-

40,-

40,-

40,-

40,-

Švédsko

EUR

euro

50,-

50,-

50,-

50,-

50,-

Švýcarsko

CHF

švýcarský frank

75,-

75,-

75,-

75,-

75,-

Tunisko

EUR

euro

45,-

45,-

40,-

40,-

40,-

Turecko

EUR

euro

40,-

40,-

40,-

40,-

40,-

Ukrajina

EUR

euro

45,-

45,-

45,-

45,-

45,-

Velká Británie

GBP

anglická libra

40,-

40,-

40,-

40,-

40,-

Základní sazby stravného v cizí měně pro rok 2010 pro ostatní země výše neuvedené stanoví Vyhláška č. 459/2009 Sb.

Základní sazby stravného v cizí měně pro rok 2011 pro ostatní země výše neuvedené stanoví Vyhláška č. 350/2010 Sb.

Základní sazby stravného v cizí měně pro rok 2012 pro ostatní země výše neuvedené stanoví Vyhláška č. 379/2011 Sb.

Základní sazby stravného v cizí měně pro rok 2013 pro ostatní země výše neuvedené stanoví Vyhláška č. 392/2012 Sb.

Základní sazby stravného v cizí měně pro rok 2014 pro ostatní země výše neuvedené stanoví Vyhláška č. 354/2013 Sb.

Výběr ze správních poplatků stanovených zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

Žádost o prodloužení lhůty nebo navrácení lhůty v předešlý stav 300,-
Žádost o prodloužení lhůty pro podání DAP 300,-
Žádost o povolení posečkání daně nebo o povolení zaplacení daně ve splátkách 400,-
Žádost o prominutí příslušenství daně 1.000,- (není předmětem poplatku, pokud požadovaná úleva nečiní alespoň Kč 3.000,-)
Žádost o povolení úlevy na dani nebo cle 1.000,- (není předmětem poplatku, pokud požadovaná úleva nečiní alespoň Kč 3.000,-)
žádost o vydání zvláštního povolení na přijímání a užívání vybraných výrobků osvobozených od SpD nebo o vydání povolení k provozování daňového skladu anebo vydání povolení k přijímání vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od SpD 1.000,-
žádost o povolení snížit zajištění SpD nebo upustit od jeho poskytnutí 1.000,-
žádost o vydání potvrzení o bezdlužnosti nebo o stavu osobního daňového účtu 100,-
žádost o vydání potvrzení o daňovém domicilu 100,-
vydání stejnopisu, opisu, kopie, výpisu z úředního spisu 15,- za první stránku a 5,- za každou další i započatou stránku, je-li pořizována na kopírovacím stroji nebo na tiskárně
ověření stejnopisu, opisu, kopie, výpisu z úředního spisu 30,- (za každou i započatou stránku)

Výběr ze soudních poplatků stanovených zákonem č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích

Žaloba proti rozhodnutí správního orgánu 3.000,-
Žaloba na ochranu proti nečinnosti správního orgánu 2.000,-
Žaloba na ochranu před nezákonným zásahem, pokynem nebo donucením správního orgánu 2.000,-
Kasační stížnost 5.000,-
Návrh na vydání předběžného opatření 1.000,-
Návrh na přiznání odkladného účinku ve správním soudnictví 1.000,-
První zápis akciové společnosti do obchodního rejstříku 12.000,-
První zápis spolku do veřejného rejstříku 1.000,-
První zápis osoby do veřejného rejstříku, s výjimkou akciové společnosti nebo spolku 6.000,-
Změna nebo doplnění zápisu u spolku 1.000,-
Změna nebo doplnění zápisu, s výjimkou spolku 2.000,-